regioncart

logoMěstské muzeum Rýmařov, galerie Pranýř vás zve na výstavu fotogafií - historické hřbitovy od 7. 4. do 3. 5. 2018. Výstava představuje pohled na mnohdy neutěšený stav historických hřbitovů v České republice, zejména pak bývalých sudet. Prostřednictvím fotografií upozorňuje na často tristní stav hřbitovů německých, židovských, ale i českých obyvatel. A je i pohledem na nás a na náš přístup k tomuto specifickému kulturnímu dědictví. www.muzeumrymarov.cz, facebook: Městské muzeum Rýmařov, www.omniumos.cz

Informační centrum při Městském muzeu Rýmařov, náměstí Míru 6, Rýmařov 79501 |  email: icko@inforymarov.cz  | telefon: 554 212 381