regioncart

kosa1Stránské z. s. pořádá "Memorial Jana Koštiala" 16. září 2017 od 15 hodin v Nedělní škole řemesel ve Stránském. Můžete se těšit na soutěže pro děti i dospělé, soutěž v sečení trávy kosou, vystoupí také místní divadelní spolek PEC se scénkou "Rozloučení s věrnou Tatrou 148" a těšte se i na táborák a opékání buřtů.

Informační centrum při Městském muzeu Rýmařov, náměstí Míru 6, Rýmařov 79501 |  email: icko@inforymarov.cz  | telefon: 554 212 381