Informační centrum při Městském muzeu Rýmařov,
náměstí Míru 6, Rýmařov 79501
email: icko@inforymarov.cz
telefon: 554 212 381

Informační centrum
při Městském muzeu Rýmařov,
náměstí Míru 6, Rýmařov 79501

email:
 icko@inforymarov.cz 

telefon: 554 212 381

logo junková 100 příběhů republiky na severu m a s 369x369

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

 

 

regioncart

Mokřiny u Krahulčí je přírodní rezervace, kterou najdeme severozápadním směrem od obce Krahulčí. Zdejší přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 2001, a to na rozloze 3,24 hektarů. Oblast se nachází v nadmořské výšce 594 až 600 metrů, mezi dvěma přírodními parky - Údolí Bystřice a Sovinecko.
Přírodní rezervaci Mokřiny tvoří mokřady kolem Trusovického potoka, na kterých se daří kriticky ohroženému druhu stračku bahenního a dalším rostlinám, vyskytuje se zde i skokan hnědý. V důsledku přirozené obnovy rostlin probíhá na loukách pravidelné kosení. Nedaleko rezervace roste bohatá populace podmáčených smrčin a vrbových křovin.

Informační centrum při Městském muzeu Rýmařov, náměstí Míru 6, Rýmařov 79501 |  email: icko@inforymarov.cz  | telefon: 554 212 381