Přírodní park údolí Bystřice

Přírodní park se rozkládá v jihozápadním okraji Domašovské vrchoviny, v okolí údolí řeky Bystřice. Řeka zde vytvořila hluboké, skalnaté údolí s kaňony, skalními ostrohy, sutěmi a kamennými moři. V místech, kde pramení přítoky, se zachovaly zbytky rašelinných luk, v údolích pak vlhké louky. Na příkrých zalesněných svazích se prosadily kvalitní lesní porosty, místy velmi připomínající prales. Na území přírodního parku nechybí chráněná území. V přírodní rezervaci Hrubovodské sutě rostou společenstva bučin, jedlobučin a suťových lesů, mezi nimiž se skrývají ohrožené druhy planě rostoucích rostlin a živočichů. Přírodní památka Kamenné proudy u Domašova u Města Libavá a Domašova nad Bystřicí se může pochlubit ukázkou mrazových srubů, kamenných moří a sutí. K zajímavostem, které dotvářejí osobité kouzlo údolí řeky Bystřice, patří i vysoké mosty a tunely železniční tratě Olomouc – Krnov, která se vine vysoko nad řekou, aniž by jakkoliv narušovala přírodní krásy krajiny. Nejvíce však turisty láká čtyřkilometrový úsek mezi železničními zastávkami Jívová - Hrubá Voda - Smilov. Údolí řeky zde překvapí svou divokostí. Ze svahů porostlých lesy trčí četné skalní výchozy a kolem hučící vody musíte procházet jen po úzké lesní cestě.
Bránou do přírodního parku je město Velká Bystřice. Tady si návštěvník může prohlédnout kostel s gotickým kněžištěm, který byl přestavěn do barokního slohu koncem 17. stol. Velmi oblíbené a významné je na okraji přírodního parku poutní místo Svatý Kopeček, kde stojí chrám Navštívení Panny Marie. Na své si přijdou i milovníci zvířat, protože nedaleko láká výletníky Zoologická zahrada Olomouc. V obci Domašov nad Bystřicí si můžete v zimě za příznivých sněhových podmínek zalyžovat na sjezdovce s vlekem dlouhým 350 m.