Strony partnerskie

Moravskoslezský kraj, http://www.kr-moravskoslezsky.cz/

Město Rýmařov, http://www.rymarov.cz/

Rýmařovsko, http://www.rymarovsko.cz/

CzechTourism, http://www.czechtourism.cz/

Asociace turistických informačních center České republiky, http://www.aticcr.cz/

Městská knihovna Rýmařov, http://www.knihovnarymarov.cz/

Středisko volného času Rýmařov, http://www.svcrymarov.cz/

Městské muzeum Rýmařov, http://www.muzeumrymarov.cz/


 

FB Icko Rýmařov, https://www.facebook.com/icko.rymarov

FB Rýmařovsko, https://www.facebook.com/pages/R%C3%BDma%C5%99ovsko/329892667058733?fref=ts

FB Městské muzeum Rýmařov, https://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bstsk%C3%A9-muzeum-R%C3%BDma%C5%99ov/225807980916374?fref=ts

Historia regionu

Po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia przed 10 000 lat, pokryła Jesenicko aż po szczyty mieszana roślinność o charakterze leśnym. Kultura neolitu zasiedliła Pomorawia tylko południowe zbocza Nízkého Jeseníku, ponieważ teren z ostrym klimatem nie zapewniał rolnikom dobrych warunków do życia. Na Rýmařovsku pierwsze ślady człowieka pojawiły się dopiero w ostatnich stuleciach przed Chrystusem. Przybyli tu Celtowie płukali złoto w rzekach Moravici i Oskavě. Wyraźną obecność Germanów dokumentują liczne znaleziska monet rzymskich w zachodniej części Rýmařova. Słowiańskie plemiona rolników Holasiců nie zasiedliły Jeseníky, który na długo pozostał niezamieszkany.
Łatwiejsze warunki życia pod koniec wczesnego średniowiecza spowodowały relatywne przeludnienie morawskich nizin i zmusiły do zasiedlenia wolnych terenów. Pierwsze grupy czesko języcznych rolników osiedliły się w pierwszej połowie XII wieku w rejonie Huzové, który stał się jądrem osadnictwa Sovinecka, bliżej Rýmařovska ludzie dotarli dopiero później. W pierwszej połowie XIII wieku władza Przemyślidów dotarła do Hrubého Jeseníku a na naszym terenie powstała sieć małych wsi rządzonych z centrum administracyjnego na rýmařovském Hrádku. Około roku 1250 kraj został spustoszony przez wojnę. W niedługim czasie na naszych krańcach pojawili się niemieccy osadnicy i przed rokiem 278 powstało też miasteczko Rýmařov. Do latyfundium państwa rabštejnského dołączyły od południa ziemie panów ze Sovince. Burzliwy rozwój Rýmařova spowodowało wydobycie rud żelaza, które występowały w Rýmařovsku w środkowym pasie od południowego zachodu na północny wschód. Nad nim wydobywano złoto, srebro z ołowiem, miedź a później cynk. Region korzystał przez setki lat z kooperacji z bogatym południem. Korzystny rozwój zakończyły wojny pomiędzy morawskimi margrabiami. W sierpniu 1405 Rýmařov został zdobyty, spalony i spustoszony. Region nie był wspominany aż do rządów Jiříka z Poděbrad, ale następna katastrofa nastąpiła w sierpniu 1474 roku. Oba państwa stały się krwawą ofiarą węgierskich oddziałów Matyáše Korvína. Wiele siedlisk zniknęło na zawsze, inne zostały reaktywowane dopiero 50 i 100 lat później.
Renesans przyniósł wykształcenie i przywrócił krajowi spokój, pokój i rozwój, mimo że królewszczyzna Rýmařov stała się własnością prywatną. W połowie XVI wieku większość obywateli przeszła na luteranizm, a w powstaniu przeciw Habsburgom w latach 1618-20 ludzie pozostali wierni czeskim i morawskim stanom. Wojna trzydziestoletnia pojawiła się z całą siłą dopiero w latach 1643-1650, kiedy to Rýmařovsko znalazło się w mocy żołnierzy szwedzkich, którzy obsadzili Sovinec i Rabštejn. Po odejściu nieprzyjaciół region wyludnił się w połowie, zbiedniał i został wystawiony na silną rekatolizację. Sovinecké państwo kupiła grupa niemieckich rycerzy. Dzięki powadze mieszkańców i rajców dawne Rabštejnsko uniknęło procesów czarownic, ale granica płonęła na Sovinecku. Huty i kopalnie spowodowały ogromne ubytki w lasach, aż w roku 1721 do państwa weszli hrabiowie Harrachů, którzy odnowili leśne bogactwo i dali miejscowym ludziom pracę w manufakturze płótna w Janovicích, w odnowionych kopalniach i hutach pomimo ciągłego zagrożenia wojną z Prusami.


Do zasadniczych zmian doszło w czasie XIX wieku, kiedy pojawiły się u nas pierwsze maszyny. Region stał się terenem przemysłowym, a w drugiej połowie wieku, kiedy powstał powiat rýmařovský, region i fabryki połączyła ze światem linia kolejowa (1878). Rýmařovsko rozwijało przemysł: przetwórstwa drewna, tekstylny (jedwab, płótno, bawełna, juta, koronki, pościel), skórzany, spożywczy, maszynowy i modernizowało hutnictwo i przemysł obróbki metali, mimo że wydobycie z wolna ustawało. Do Pierwszej Wojny Światowej powstała doskonała struktura gospodarcza powiatu i zaczęła rozwijać się hodowla. Powstanie Republiki Czeskiej miejscowi Niemcy przyjęli z rozpaczą, ale powojenna koniunktura stała się podstawą solidnej współpracy. Kryzys gospodarczy i dojście Hitlera do władzy w Niemczech pogorszyły sytuację, ale nazizm zakorzenił się na dobre dopiero w tragicznym roku 1938. Rýmařovsko stało się po Monachium częścią hitlerowskiej III Rzeszy ze wszystkimi tego tragicznymi następstwami. Jeseníky stały się miejscem istnienia obozów koncentracyjnych i obozów jeńców wojennych, pod koniec wojny, która stała się tragedią chyba wszystkich rodzin i terenem, po którym przesuwały się marsze śmierci.


7 maja 1945 miasto obsadziły po krótkiej walce jednostki sowieckie i teren powrócił z powrotem do Czechosłowacji. W latach 1945-47 nastąpił uciążliwy exodus Niemców w ramach uzasadnionej wymiany obywateli. Nowi czescy osadnicy musieli zmagać się z ostrym klimatem, uciążliwą komunikacją i długotrwałym brakiem żywności. W latach 1945-48 przybysze starali się utrzymać w ruchu przynajmniej część przemysłu, ale następne puste lata izolacji od światowych rynków zbytu i niezdrowa centralizacja spowodowała upadek całych gałęzi przemysłu i kwitnącej hodowli. Godne pochwały starania o częściowy powrót przemysłu do końca lat sześćdziesiątych nie były dostateczną rekompensatą, a upadek jedwabnictwa w całej Europie stał się w okresie normalizacji przysłowiową kropką nad „i" po okresie świetnej przeszłości. Również Rýmařov przeżył od roku 1968 niespotykaną współpracę narodów, opartą na sowieckiej okupacji i podporządkowaniu się rządzących. Upadek systemu komunistycznego na końcu roku 1989 przyniósł nowe nadzieje i możliwości działania, wiele jednak z nich pozostaje niewykorzystanych. Mimo to nastąpiło znaczne ożywienie kultury, zostały odtworzone stare instytucje oświatowe, reaktywowano muzeum miejskie i zorganizowano nowe na Kapličkovém vrchu w Malé Morávce, tylko w samym Rýmařově pierwszy raz w jego historii powstały trzy galerie sztuki, a następne działają na Sovinci i w Jiříkově, zwiększyła się liczba szkół średnich i ilość specjalności, wysoki poziom utrzymuje podstawowa szkoła artystyczna. Można zauważyć i stwierdzić wielostronną działalność muzyczną i istnienie wielu zespołów. Rýmařov odnosi sukcesy również na niwie sportowej. Proponuje sporty rowerowe, sztuczne lodowisko do hokeja i wyjątkowe trasy zimowe zarówno zjazdowe, jak i biegowe w Karlově i na Pradziadzie. Należy lepiej wykorzystywać wyjątkowe możliwości turystyczne czystej
i powabnej górskiej i wyżynnej przyrody z licznymi zabytkowymi akcentami.

Autor: Mgr. Jiří Karel

Mikroregion Rýmařovsko

Mikroregion Rýmařovsko znajduje się w północno-wschodniej części Republiki Czeskiej niedaleko granicy z Polską i jest częścią województwa Śląskomorawskiego. Składa się w całości z najatrakcyjniejszych terenów Jeseníků, których dominantą i punktem orientacyjnym jest najwyższa morawska góra - Pradziad.
Prawie jedna trzecia terenu Mikroregionu Rýmařovsko jest częścią Strefy Chronionej w Rejonie Jeseníky, ponadto Parku Przyrodniczego Sovinecko i terenów Natura 2000, których zaletą jest różnorodna i bardzo bogata przyroda. Znaczna część Mikroregionu jest pokryta lasami (około 50% powierzchni). Charakter terenu oferuje w każdej porze roku szczególnie korzystne warunki do uprawiania turystyki i rekreacji. W zimie proponuje idealne warunki śniegowe z najdłuższym w Republice Czeskiej sezonem narciarskim.
Mikroregion łączy 14 gmin z prawie 18 tysiącami obywateli. Miasto Rýmařov położone jest
w dolinie i tworzy naturalne centrum dla okolicznych gmin Stará Ves ze Žďárským Potokem, Dolní Moravice z Horní Moravicí i Novou Vsí, Malá Morávka z Karlovem, Malá Štáhle, Břidličná
z Vajglovem i Albrechticemi, Jiříkov ze Sovincem i z Těchanovem, Ryžoviště, Horní Město
z Rešovem, z Dobřečovem, ze Skálami i Stříbrnými Horami, Tvrdkov z Rudou i Mirotínkem, Velká Štáhle, Dětřichov nad Bystřicí z miejską częścią Krahulčí, Václavov koło Bruntálu i Lomnice.

Rýmařovsko leży w jednym z najczęściej odwiedzanych regionów na północy Moraw i na Śląsku – v Jeseníkách. Dzięki zachowanej w stanie naturalnym przyrodzie Jeseníky z podgórzem są rajem dla wszystkich turystów i ludzi spędzających aktywnie czas.
Z ośmiu punktów widokowych można podziwiać wysokie szczyty Hrubého Jeseníku i Králického Sněžníku, które kontrastują z romantyczną krainą Nízkého Jeseníku, Rychlebských hor i lekko pofałdowanymi kopcami Osoblažska. Dominantą Jeseníků jest najwyższy szczyt Moraw – Pradziad (1 491 m), często nazywany „Morawskim lodowcem". Turystów zainteresuje z pewnością poznanie nie tylko wielu atrakcji przyrodniczych, historycznych i sakralnych, ale też najmłodsza zapora wodna Republiki Czeskiej - Slezská Harta, która znajduje się 15 km od Rýmařova. Slezská Harta umożliwia nie tylko uprawianie sportów wodnych, ale daje również możliwość łowienia ryb. Znaczna ilość opadów w porze zimowej zapewnia dobre warunki śniegowe do zimowej rekreacji
w miejscach, gdzie łatwo dostępne jest zakwaterowanie i wyżywienie. Cyklobusy w lecie i skibusy w zimie jeżdżą na trasach Ostrava – Ovčárna, Olomouc – Malá Morávka – Karlov, Šumperk – Ovčárna i Krnov – Ovčárna.
Perfekcyjnie utrzymane oznakowanie tras oraz zmienność ich długości i stopnia trudności zaspokoi wymagania każdego miłośnika gór. W celu bliższego poznania przyrody zostały urządzone ścieżki dydaktyczne z tablicami informacyjnymi i opisem ciekawostek przyrodniczych. Trasy rowerowe są poprowadzone przez interesujące miejsca po słabo uczęszczanych szosach, polnychi leśnych drogach.
Największe narciarskie centrum Jeseníků, Malá Morávka – Karlov i Pradziad proponują stoki
o różnym stopniu trudności zarówno dla doświadczonych narciarzy, jak i dla początkujących. Utrzymywane i dobrze oznakowane trasy biegowe i pętle mają połączenie z „jesenickou magistrálou" Skřítek – Malá Morávka – Karlova Studánka – Praděd – Červenohorské sedlo – Keprník – Šerák – Ramzová i oferują biegaczom przepiękne widoki na całej trasie. Rzeczą oczywistą w usługach turystycznych są wypożyczalnie rowerów, wyposażenia narciarskiego oraz ich uprzejma obsługa przyjaźnie nastawiona do klienta.

Podkategorie

Partneři Turistického informačního centra Rýmařov