Podpořte vydání knihy "Vykořenění"

Debutová kniha rodáka z Jeseníků. Thrillerový příběh o možné blízké budoucnosti ze Sudet. Kniha o Němcích a Češích, o chudobě, o hledání sebe sama a vytyčování zón, kam mají někteří vstup zakázán. Bez vaší pomoci  to nevýjde! Předprodej knihy začíná 4. 5. 2021 v 9 hodin. http://bit.ly/KupVykoreneni

Oświadczenie o stosowaniu plików cookies

Ta strona internetowa zgodnie z prawem przechowuje na Twoim urządzeniu pliki, ogólnie zwane cookies.

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki danych, które pozwalają odwiedzanej witrynie zapamiętać Twoje działania i wprowadzone w nich ustawienia, dzięki czemu nie musisz wielokrotnie wprowadzać tych informacji. Pliki cookie nie są niebezpieczne, ale są ważne dla ochrony prywatności. Pliki cookie nie mogą być używane do identyfikacji odwiedzających witrynę ani do niewłaściwego wykorzystywania danych logowania.

Z jakich plików cookie korzystamy?

Używamy plików cookie, na przykład, w celu utrzymania przełączania widoków z urządzeń mobilnych na wersję strony dla komputerów PC, do kontrolowania ankiet w ankietach i innych, aby zachować Twoje preferencje podczas przeglądania tej witryny.

Używamy również plików cookie stron trzecich (np. Google Analytics do analizy ruchu). Te pliki cookie są kontrolowane przez strony trzecie i nie mamy dostępu do odczytu ani zapisu tych danych.

Zgoda na przechowywanie plików cookies

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, chyba że Twoja przeglądarka jest inaczej ustawiona. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies. Możesz ograniczyć lub zablokować korzystanie z plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Erklärung zur Verwendung von Cookies

Diese Website speichert Dateien, im Allgemeinen Cookies genannt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen auf Ihrem Gerät.

Was sind Cookies?

Cookies sind kleine Datendateien, mit denen sich die von Ihnen besuchte Website an Ihre Aktionen und die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen erinnern kann, sodass Sie diese Informationen nicht wiederholt eingeben müssen. Cookies sind nicht gefährlich, aber wichtig für den Schutz der Privatsphäre. Cookies können nicht verwendet werden, um Besucher der Website zu identifizieren oder Anmeldedaten zu missbrauchen.

Welche Cookies verwenden wir?

Wir verwenden Cookies beispielsweise, um das Umschalten von Ansichten von Mobilgeräten auf die PC-Version der Website aufrechtzuerhalten, um Umfragen in Umfragen zu steuern und um Ihre Präferenzen beim Surfen auf dieser Website beizubehalten.

Wir verwenden auch Cookies von Drittanbietern (z. B. Google Analytics für die Verkehrsanalyse). Diese Cookies werden von Dritten kontrolliert und wir haben keinen Zugriff zum Lesen oder Schreiben dieser Daten.

Zustimmung zur Speicherung von Cookies

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch, es sei denn, Ihr Browser ist anders eingestellt. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Speicherung von Cookies zu. Sie können die Verwendung von Cookies in den Einstellungen Ihres Webbrowsers einschränken oder blockieren.

Statement on the use of cookies

This website stores files, generally called cookies, on your device in accordance with the law.

What are cookies?

Cookies are small data files that allow the website you visit to remember your actions and the settings you have made on them, so you do not have to enter this information repeatedly. Cookies are not dangerous, but they are important for the protection of privacy. Cookies cannot be used to identify visitors to the site or to misuse login details.

What cookies do we use?

We use cookies, for example, to maintain the switching of views from mobile devices to the PC version of the website, to control polls in surveys and others to maintain your preferences when browsing this website.

We also use third-party cookies (eg Google Analytics for traffic analysis). These cookies are controlled by third parties and we do not have access to read or write this data.

Consent to the storage of cookies

Most browsers automatically accept cookies, unless your browser is set differently. By using this website, you agree to the storage of cookies. You can restrict or block the use of cookies in the settings of your web browser.

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro kontrolu hlasování v anketách a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Stravovací zařízení

Hotel Praděd, nám. Svobody 12, 795 01 Rýmařov, tel. 602 581 591 https://pradedrymarov.business.site/

Hotel Excelent, Pivovarská 14, 795 01 Rýmařov, tel. 721 007 623, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http://www.hotelexcelent.cz/

Hotel Slunce, Jesenická 4, 795 01 Rýmařov, tel. 777 273 776, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jídelna Podlas, Radniční 1, 795 01 Rýmařov, tel. 737 278 517

Pizzerie Papa John, nám. Míru 29A, 795 01 Rýmařov, tel. 596 883 096, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prima Pizzerie, nám. Míru 11, 795 01 Rýmařov, tel. 774 304 310, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grande Kebab, tř. Hrdinů 21, 795 01 Rýmařov, tel. 602 828 437 https://www.facebook.com/kebabrymarov/

Kebab house Rýmařov Radniční 1009/1, 795 01 Rýmařov, tel. 776 245 923 https://www.facebook.com/kebabhouseRymarov

NC Café, tř. Hrdinů 1, 795 01 Rýmařov, tel. 773 791 259 https://www.facebook.com/nccaferymarov

Jelen Café Bar, nám. Míru 16, 795 01 Rýmařov, tel. 728 325 936 https://www.facebook.com/jelencafebar

Penzion Na Vyhlídce, Nová Ves 69, 795 01 Dolní Moravice, tel. 777 282 962 http://www.vyhlidka.net/

Penzion Argenta, Stříbrné Hory 3, 793 44 Horní Město, tel. 554 211 290, 774 313 527 http://www.argenta-penzion.wbs.cz/

Penzion Nad vodopády, Rešov 5, 793 44 Horní Město, tel. 603 301 535, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http://www.resov.cz/cs/vitejte.html

Chata na Mlýně, Skály 178, 793 44 Horní Město, tel. 774 952 491, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http://chatanamlyne.cz/, https://www.facebook.com/Chata-Na-Ml%C3%BDn%C4%9B-355637628425809

Restaurace Rešov, Rešov 92, 793 44 Horní Město, tel. 603 232 609, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., https://www.resovske-vodopady.cz/, https://www.facebook.com/pages/Restaurace%20Re%C5%A1ov/452789435289056/

Chata Severka a Ski Areál Stará Ves, Potožná 396, 793 43 Stará Ves, tel. 602 711 806, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http://www.severkajeseniky.cz/,

https://www.facebook.com/Chata-Severka-1501154266881150

Motorest Zastávka, Žďárský Potok 63, 793 43 Stará Ves, tel. 554 295 194, 605 238 087, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., https://penzionzastavka.webnode.cz/,

https://www.facebook.com/Motorest   

Penzion Albert, Dlouhá 358/20, 793 43 Stará Ves, tel. 739 027 230

Partneři Turistického informačního centra Rýmařov