Ścieżka dydaktyczna Ryžoviště–Břidličná

Punktem początkowym w miejscowości Ryžoviště jest plac za szkołą podstawową. Tematem ścieżki jest historia gminy i przesiewania złota na jej terenie oraz ciekawostki przyrodnicze dotyczące okolicznej fauny i flory. Na trasie jest sześć tablic informacyjnych. Ścieżka prowadzi na szczyt kopca Výšina (682 m n.p.m.), z którego rozciąga się widok na okolicę. Po krótkiej górzystej części trasa prowadzi w dół do jezior powstałych w byłych kopalniach łupka w miejscowości Břidličná. W tej części ścieżki na tablicach znajdują się informacje o historii okolicy i miejscowych legendach oraz o faunie i florze jezior.

Ścieżka dydaktyczna Janovice–Rabštejn

Punktem początkowym jest pałac w Janovicach, który przez stulecia służył za rezydencję rodu Harrachów, wraz z budynkiem pałacowego browaru i rozległym pałacowym parkiem. Stąd ścieżka prowadzi po szlaku turystycznym do ruin zamku Rabštejn. Z zamku do dziś zachowały się wyłącznie pozostałości kamiennych murów, obecnie miejsce służy jako punkt widokowy dla turystów, można też wspinać się po okolicznych skałach. Cała trasa mierzy 12 km i znajduje się na niej 9 tablic informacyjnych prezentujących historię pałacu w Janovicach, okoliczne legendy, ciekawostki przyrodnicze na temat lasu Hochwald i rezerwatu przyrody Pstruží potok, faunę Obszaru Chronionego Krajobrazu Jesioniki i inne informacje na jego temat, historię zamku Rabštejn i związane z nim legendy oraz opis jego okolicy. Pod względem skali trudności ścieżka jest odpowiednia dla wszystkich kategorii turystów.

Ścieżka dydaktyczna Strálek

Punktem początkowym ścieżki jest stanowisko geologiczne przy browarze Excelent w Rýmařovie. Długość całej trasy aż do ruin zamku Strálek wynosi 4 km, po drodze umieszczonych jest 6 tablic informacyjnych. Na czterech z nich zamieszczono legendy i historie, które wiążą się z ruinami zamku oraz miastem Rýmařov, pozostałe koncentrują się na opisie okolicznej przyrody. Ścieżka prowadzi polną drogą i jest odpowiednia również dla rodzin z dziećmi.

Pasterska ścieżka dydaktyczna

Ścieżka prowadzi turystów przez farmę i poświęcona jest przede wszystkim hodowli zagrożonego gatunku owiec – owiec wałaskich. Szczególną atrakcją jest część praktyczna, podczas której odwiedzający korzystając z prostych instrukcji mogą spróbować własnych sił w obróbce wełny i dzięki temu opuścić obiekt z własnoręcznie wykonaną pamiątką z wełny tutejszych owiec. Na najmłodszych przyjezdnych czeka bajka, której na pewno nigdy nie czytali. Napisano ją specjalnie o owcach wałaskich – wyjaśnia się w niej, dlaczego hodowane są właśnie w tym miejscu. Bajka opracowana jest też w formie kolorowanek, dzięki czemu ścieżka jest ciekawa dla odwiedzających w każdym wieku. W zimie część praktyczną przenosi się do budynków farmy, dzięki czemu przy pracy z wełną można ogrzać się w przyjemnej atmosferze, jaką zapewniają tu kamienne piece. Źródło: http://www.stranske.websnadno.cz/Pastyrova-naucna-stezka.html

Górnicza ścieżka dydaktyczna

Składa się na nią 17 stacji ustawionych na miejscach ważnych dla górniczej historii okolicy. Ścieżka przypomina górniczą przeszłość regionu i miejscowości Horní Město. Dziś już tylko sama nazwa gminy oraz herby wsi i miast przypominają, że przez stulecia trudniono się tu wydobyciem metali. Na terenie gminy Horní Město działały niegdyś kopalnie srebra, w roku 1398 mieściła się tu osada górniczą Hangenstein. Trwające 800 lat wydobycie zakończono ostatecznie w 1970 roku. Źródło: http://www.geostezkyrymarovsko.cz/hankstein

Rejvíz

Ścieżka prowadzi przez położony w Górach Opawskich na wschód od miasta Jeseník Narodowy rezerwat przyrody Rejvíz, w którym znajduje się największe na Morawach i Śląsku torfowisko. Są tam dwa jeziorka – Wielkie jeziorko torfowe, dostępne dla turystów, oraz Małe jeziorko torfowe, do którego nie wolno schodzić. Torfowisko powstało w okresie polodowcowym, a jego wyjątkowe właściwości przyrodnicze zachowały się dzięki panującym w tym miejscu warunkom klimatycznym. Oprócz typowej roślinności bagiennej występuje tu sosna błotna, brzoza karpacka i drzewostan świerkowy. Z innych rzadkich gatunków rosną tu m.in. rosiczka okrągłolistna i kukułka plamista. Trasa ścieżki dydaktycznej prowadzi od chaty na zachodniej granicy gminy Rejvíz na południowy zachód i ma długość 2 km. Na pięciu tablicach informacyjnych zamieszczono informacje dotyczące przyrody występującej w rezerwacie.

Podkategorie

Partneři Turistického informačního centra Rýmařov