Image

Publiczny Internet

Obok centrum informacyjnego znajduje się również sala internetowa. Istnieją 2 komputery.

Opłata za korzystanie z komputera: 30 minut za darmo. Po 30 minutach opłata w wysokości 30 CZK za każde rozpoczęte pół godziny.

Partneři Turistického informačního centra Rýmařov