Ostatní zajímavosti

Městské muzeum Rýmařov

Muzeum založil v roce 1901 místní podnikatel a představitel města Wilhelm Ludwig. V letech 1992 - 2001 postupně vznikaly jednotlivé expozice. Fond v současné době čerpá z darů, sběrů muzea a nákupů. Výstavní předměty, které byly původní součástí našich sbírek, představují dnes spíše vzácnost - k dispozici jsou spíše znovu navrácené či alespoň zapůjčené exponáty. Muzeum nabízí ve čtyřech expozicích přehled historického vývoje Rýmařovska, historii zdejšího dolování a textilnictví (nelze opominout unikátní sbírku hedvábných brokátů) a geologii jižního Jesenicka. Patří k němu i externí volně přístupná geologická expozice v lokalitě Hrádek. Součástí muzea je též Galerie Octopus.

Rýmařovská radnice

Starobylá dominanta kdysi středověkého rynku a celého města v sobě nese všechny slohy, jimiž město za dobu své dlouhé existence prošlo díky častým požárům. Spodní hranolovou část tzv. Městské věže, jež si podržela původní obranný ráz posledního útočiště, a typické štěrbinové střílny lze klást nejpozději na přelom 14. a 15. století. Další nejstarší částí byly chlebové lavice, drobná přístavba u paty věže, jež byla nesmyslně zbourána krátce po roce 1945. Důkazem její renesanční existence stavby jsou vyobrazení na mapách Pavla Fabricia z let 1569 a 1575 a oktogonální nástavba věže původně s prostou jehlancovou helmicí. Raně barokní přestavbu po požáru 1668 známe z veduty města z roku 1693. Střechu radnice tvořily dva štíty a věž se honosila nad ochozem pro věžného krásnou dvojitě cibulovitou barokní bání. Čas městu poprvé udávaly věžní bicí hodiny s jedinou ručičkou. Do prvního patra se vystupovalo vnějším dřevěným schodištěm. Zatímco přízemí nadále sloužilo jako masné krámy a prostor, kde vykládali své zboží projíždějící obchodníci, v patře byla velká síň pro jednání městské rady, místnost pro městského písaře a komora na uložení archivu a zbraní městské hotovosti. Spolu s poslíčkem tak pracovali na radnici pouzí dva zaměstnanci nejvýše ještě se dvěma biřici, radní a starosta vykonávali svou funkci bezplatně. Zdá se, že ve sklepě radnice probíhaly výslechy podezřelých a užívalo se právo útrpné. 3. dubna 1790 nepřežila radnice hrůzný požár, jemuž podlehlo kromě sklepů a několika kamenných přízemí úplně celé město i se svými dvěma předměstími. S pomocí řady moravských měst a Harrachů občané celý Rýmařov i se svým správním centrem téměř od základů znovu vybudovali, ale již do půvabné podoby ve stylu klasicismu a empíru. Věž ztratila ochoz a pokryla ji zjednodušená klasicistní helmice s lucernou a zvony. Dnešní radnice tedy v podstatě zachovává tvář, kterou jí dal rok 1808, kdy byla obnovena, včetně zajímavého dobového interiéru. Přesto se pozornému pozorovateli poměrně snadno daří najít řadu starších prvků. Nad vchodem je umístěn kamenný znak města z roku 1844. Poslední a velmi citlivé restaurační práce v letech 1991-4 rozšířily její plochu ještě o dobře využívané podkroví. Na náměstí stojí za pozornost mariánský sloup z roku 1683 s ditrichštejnským a hoffmannským erbem, jehož nevysoký dřík s dutinou a zajímavými mřížkami je symbolem lorety, a korunuje jej vysoce hodnotná plastika modlící se Panny Marie Neposkvrněné od olomouckého sochaře Františka Leblose. Níže umístil další olomoucký mistr Severin Tischler 1733 sochu nejvýznamnějšího barokního světce Jana Nepomuckého. Kamenný pranýř z roku 1680 je nyní uložen ve vstupní části městského muzea v dolní části náměstí.

Spitzerova vila Eliška, Janovice u Rýmařova

Nádherná prvorepubliková vila s původním vybavením, ve stylu francouzských honosných zámků.

Objednat si prohlídku vily lze na  tel č. +420 737 276 422, e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

https://spitzerova-vila-eliska.cz

Pradědova galerie U Halouzků, Jiříkov

Galerie se prostírá na rozloze čtyř hektarů. Během prohlídky můžete zhlédnout velké množství vyřezaných plastik zvířat či betlém v životní velikosti, který čítá již 154 soch a váží 20 tun. Nechybí zde ani slon nebo velbloud. Dominantou celé galerie je pak socha vládce jesenických hor - děda Praděda, která se tyčí do výše 10,4 m a váží okolo 15 tun. Právě po ní je také celá galerie pojmenovaná.

 

Křížová cesta ve Staré Vsi

Křížová cesta je projevem zbožnosti, která čerpá z františkánské tradice. Je zde mnohem hlubší a zajímavá historie. Známý apokryf O smrti Mariině (zřejmě z 5. století) vypráví, jak Panna Maria chodívala ke konci života po Jeruzalémské křížové cestě, a tak dala sama základ pro tuto formu motlitby. Putování křesťanů do Svaté země bylo až do roku 1073 bez překážek. Tehdy napadli Palestinu Turci, začali pronásledovat křesťany a zakázali jim navštěvovat posvátná místa. Roku 1342 dovolili Turci řeholi Sv. Františka udržovat a chránit posvátné budovy ve Svaté zemi.  Křesťané ale z různých důvodů navštěvovali Svatou zemi tak jako dříve. Protože ne každý si tehdy mohl dovolit takovou pouť vykonávat, chtěli františkáni umožnit i chudým lidem a těm, kteří se nemohli do Svaté země vydat, alespoň v myšlenkách projít místy spojenými s Kristovým utrpením. Tak se postupně zformovalo 14 zastavení křížové cesty, která má dávat lidem odvahu a vnitřní sílu vítězit nad slabostmi, kterým se na své životní pouti nemohou vyhnout.

Tato Křížová cesta byla obnovena v roce 2015, zásluhu na obnovení křížové cesty má Obec Stará Ves u Rýmařova a pan Přemek Mázel, který odborně kříže obnovil. 

Muzeum Kapličkový vrch v Malé Morávce

Soukromé Muzeum Kapličkový vrch bylo založeno v září roku 1994 Ing. Ivanem Hornišerem. Muzeum je umístěno v barokní kapli Nejsvětější Trojice nad zaniklou středověkou tvrzí. Jádro stálé expozice tvoří archeologické vykopávky z lokalit na Kapličkovém vrchu či nálezy ze štoly na Solném vrchu a z lokality pravého břehu Bělokamenného potoka. Spolu s dalšími mladšími exponáty mapuje tato expozice dlouhodobé osídlení údolí Bělokamenného potoka a s ním spojenou železnorudnou těžbu.

Schindlerova stodola v Malé Morávce

Schindlerova stodola byla postavena v roce 1947 místním tesařem pro rodinu p. Schindlera, který se zabýval zemědělstvím a měl v úmyslu stát se hoteliérem. Je originální svoji střechou, nejen pseudogotickým tvarem, ale zejména pojetím konstrukce. Místo trámů použil tesař pro střešní konstrukci dřevěné desky a sesadil je do kosočtverečných útvarů, které vytvářejí klenbovitou nosnou konstrukci. Stodola je součástí vesnické památkové zóny Malá Morávka, ve které se nachází několik desítek chalup sudetoněmeckého jesenického typu (některých velmi dobře zachovaných) a dalších staveb dokládajících charakter místního osídlení z 18. a 19. století.

Křížová cesta v Rudě

Na Křížovém vrchu se nachází soubor 14 zastavení křížové cesty. Unikátní soubor plastik z maletínského pískovce je umístěný volně v krajině. Sousoší je provedeno v nadživotní velikosti. Sochy představují 14 pašijových scén křížové cesty. Dvanácté zastavení představuje tzv. Malá Kalvárie (Ukřižovaný mezi Marií a Janem Evangelistou), doplněna o postavu sv. Máří Magdaleny. Unikátní je 14. zastavení se scénou Uložení do hrobu. Sousoší byla pořízena v roce 1760 (každé zastavení věnováno jinou rodinou - uvedeno na zadní straně). Křížová cesta byla roku 1963 prohlášena za státní kulturní památku. První srpnovou neděli se zde koná slavnostní pouť.

Z vrcholu Křížového vrchu (589 m n. m.) je kruhový výhled na úrodnou rovinu Hané, ohraničenou strmým okrajem Nízkého Jeseníku na straně východní a severovýchodní, dále na severní části Drahanské vrchoviny a Zábřežskou vrchovinu na straně západní, směrem severozápadním na Hanušovickou vrchovinu se vzdálenou siluetou Orlických hor a směrem severním na masiv Hrubého Jeseníku.

Vyhlídková věž Nová Ves

Šestipatrová rozhledna tvořící tubus obložený modřínovým dřevem. Má točité ocelové schodiště. Výška vyhlídky je 27,5 m. Poskytuje báječný výhled na vrcholky Hrubého Jeseníku a Bruntál. V přízemí se nachází pokladna s prodejnou suvenýrů a muzeem. Je tam také dětský koutek i úschovna kol a lyží se sociálním zařízením. V blízkosti rozhledny můžete navštívit restauraci Na Vyhlídce.

Vyhlídková věž Praděd

Rozhledna a TV vysílač Praděd je nejvyšším pevným umělým bodem ČR s nadměrnou výškou 1637 m, který převyšuje i vrchol Sněžky. Věž s vyhlídkovou plošinou stojí na nejvyšší hoře Moravy. V dolní části rozhledny je také restaurace a můžete se zde i ubytovat.

Rozhledna Velký Roudný

Dřevěná rozhledna z modřínového dřeva se šesti patry a krytým ochozem nacházející se na vrcholu vyhaslé sopky Velký Roudný je vysoká 20 m a je v blízkosti Slezské Harty. Vedle rozhledny je krásná zděná kaple s křížovou cestou z roku 1933.

Razovské tufity

Jde o přírodní památku nedaleko přehrady Slezská Harta. Je to opuštěný lom ve tvaru podkovy o ploše 700 x 1000 m. Ve středověku se zde těžil tuf jako stavební materiál pro stavbu kostelů a hradů.

Lávový proud u Meziny

Zvláštní kamenný útvar s typickými čedičovými varhany byl vytvořen v proudu lávy v nedaleké blízkosti Venušiny sopky. Tento celek je vysoký okolo 14 m a jeho vějířovitě uspořádané šestihranné sloupce pak o šířce až 50 cm. Zdejší opuštěný lom byl v roce 1997 vyhlášen chráněným územím pro zachování geologického profilu a teplomilných rostlin.

Venušina sopka u Meziny

Je to sopka s plochým vrcholem a bočními krátery s lávovými jeskyněmi. Je charakteristická svou stratovulkanickou stavbou tvořenou z nedokonale zpevněných lapilů, strusek a sopečných pum. Nachází se zde několik jámových lomů odkrývající rezavé a hnědočervené tufy. Těžil se zde sopečný písek jako stavební materiál. Roste zde vzácný rozchodník žlutý.

Splavná přehrada za Žlutým potokem Stará Ves

Přehrada, která kdysi sloužila ke splavování dřeva. Po cestě spatříte repliky milířů a domky uhlíře. Nachází se tu přístřešek s ohništěm, zajímavé čtení o historii, což vše navazuje na mapování plavení dřeva a výroby dřevěného uhlí v okolí Staré Vsi a Ždárského potoka. Je to místo spojující chatu Alfrédku a Ztracené kameny.

Kemp Indiana v Janovicích u Rýmařova

Jeden z nejkrásnějších kempů ČR - Kemp Indiana v Rýmařově - Janovicích. Netradiční, přírodně a westernově laděný kemp Indiana se nachází na rozhraní města Rýmařova a místní části Janovice. Kemp v letních měsících provozuje stánek - sallon s občerstvením, romantická zákoutí a posezení pod dřevěnými přístřešími a deštníky. Součástí kempu jsou dvě ohniště, dětské hřiště, trampolína a volejbalové hřiště. Areálu ubytovacích zařízení kempu je romantickým místem, jehož součástí je také stanová část. V areálu je také divadelní amfiteátr - La Skála. V budově westernové školy je stálá výstava, muzeum bičů.

Karlova Studánka

Moderní a ojedinělé přebudované lázně jsou situované uprostřed krásné jesenické přírody. První zmínky o léčivých pramenech pocházejí z počátku 18. století, lázně založil nejmladší syn Marie Terezie Maxmilián II. František v roce 1780. Dnešní název Karlova Studánka získaly lázně v roce 1803 po nejslavnějším habsburském vojevůdci Karlovi, který jako první evropský válečník porazil Napoleona u Aspen v roce 1809. Tradice i klimatická měření o Karlově Studánce dokládají, že je zde nejčistší vzduch ve střední Evropě. V současné době lze také využít relaxační bazénový komplex s vodoléčbou, termoterapií a solnou jeskyní.

Partneři Turistického informačního centra Rýmařov