Obce regionu

Rýmařov

Rýmařov (německy Römerstadt) je město v okrese Bruntál. První písemná zmínka o obci je z roku 1351. Historické jádro města je navzdory narušení novou výstavbou městskou památkovou zónou. Mezi nejvýznamnější kulturní památky patří chráněná archeologická památka Hrádek na Pivovarské ulici, místo městského hradu, nejstaršího středověkého opevněného sídla Rýmařovska (1. půle 13. stol. - 1405). Nyní je zde umístěna část geologické expozice Muzea Rýmařov pod názvem Vývoj hornin Jesenicka. Další historickou památkou je filiální kostel Navštívení Panny Marie, zvaný V Lipkách, mimořádně hodnotná barokní architektura místního stavitele Friedricha Höslera z roku 1711 - 1715 s velmi kvalitní freskovou výzdobou Ferdinanda Nabotha a Jana Kryštofa Handkeho. Před kostelem se nachází socha Panny Marie Vítězné - barokní plastika z roku 1774 a skupina Ukřižování, zajímavá lidová práce z roku 1812. Střed náměstí zdobí socha svatého Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie. Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1736 od Severina Tischlera stojí na náměstí Míru v Rýmařově. Světec je zobrazen jako kněz v rochetě (obřadní bílé plátěné roucho po kolena, se širokými rukávy) a s biretem (pokrývka hlavy vyztužená diagonálními žebry), s pěti hvězdami kolem hlavy, drží v náručí kříž s ukřižovaným Kristem. Mariánský sloup z roku 1683 je zdobený ditrichštejnským a hoffmannským erbem, na něm stojí vysoce hodnotná plastika modlící se Panny Marie Neposkvrněné od olomouckého sochaře Františka Leblose. Do historie Rýmařovska od pravěku do konce 19. století je možné nahlédnout v Městském muzeu Rýmařov. V areálu Střediska volného času se nachází lípa Jana Amose Komenského, vysazená v roce 1592. Již od roku 1662 se v místním pivovaru Excelent vaří pivo podle starých receptur. Je čepováno v přírodním stavu bez tepelné a chemické stabilizace. K výrobě se používá žatecký chmel.

Břidličná

První písemná zpráva pochází z roku 1317. Město se nachází v nadmořské výšce 535 metrů. Na území žije 3679 obyvatel. V obci se nachází římskokatolický farní kostel sv. Tří králů z roku 1577 a starokatolický Pamětní kostel Josefa II. z roku 1911. Střed náměstí zdobí barokní socha svatého Jana Nepomuckého, zhotovená v roce 1766. Dne 28. 6. 1914 byl na náměstí odhalen pomník císaři Františku Josefovi. Sportovní vyžití zajišťují velmi populární střelnice, tenisové kurty a krytý bazén, který byl postaven v roce 1975 a nyní je nově zrekonstruován. Nachází se na konci Břidličné asi 800 m od centra. Jedná se o 25m dlouhý bazén a brouzdaliště s "hříbkem" pro malé děti.

Dětřichov nad Bystřicí

Dětřichov nad Bystřicí leží jižním směrem od města Bruntál. Jak název napovídá, obcí protéká řeka Bystřice. Dětřichov se rozkládá v severní části přírodního parku Bystřice. V nedalekém okolí obce se zvedají zalesněné stráně Nízkých Jeseníků. Severovýchodním směrem se nad obcí zvedá nejvyšší vrchol Nízkého Jeseníku Slunečná (800 m n. m.). V roce 1350 byl v obci postaven dřevěný kostel svatého Jiřího. V letech 1766 až 1767 byl na jeho místě vystavěn nový kamenný barokní kostel svatého Jiljí. Dnešní podoba kostela je po přestavbě v roce 1843 až 1846.

Dolní Moravice

Historie obce Dolní Moravice je připomínána již v roce 1258, kdy náležela k panství Sovinec. Obyvatelé obce se zabývali především zemědělstvím a výrobou děl. V roce 1712 zde byla pila a papírna. Existence školy je uváděna od r. 1599. V obci se nachází několik chráněných staveb, mimo jiné filiální kostel sv. Jakuba Staršího z r. 1795 s renesančním kněžištěm a věží z r. 1593, pilíř svaté trojice - barokní sochařská práce z r. 1752. Socha Immaculaty - kvalitní plastika moravské provenience z r. 1764, socha sv. Jana Nepomuckého - barokní plastika z r. 1751, most Švédského typu - ojedinělá konstrukce o dvou mostních polích a další domy a chalupy vytvořené lidovou architekturou z doby kolem poloviny 19. století. Obec patří do chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Má více jak 400 obyvatel. V okolí jsou cyklo i turistické trasy. V obci je možnost ubytování a sportovního vyžití.

Horní Město

Obec Horní Město je nejvýše položenou obcí Rýmařovska v nadmořské výšce 675 m. Obec byla založena kolem roku 1537, v minulosti byla hornickým městem známým těžbou stříbra, olověných rud a železa. Spolu s místními částmi Dobřečov, Rešov, Skály a Stříbrné Hory se nachází v malebné krajině jesenického podhůří. Dominantou obce Horní Město je kostel sv. Maří Magdáleny z roku 1612. Postavil jej Ondřej Hoffmann z Grünbüchlu a Střekova. Zvláštností tohoto kostela jsou dva chóry nad sebou protažené lodí až k bočním oltářům. Jsou celé dřevěné, zdobené ornamenty a jsou na nich výjevy z křížové cesty.

Jiříkov

Dominantou obce je kostel sv. Michala z roku 1605 s renesanční věží. V obci funguje místní knihovna, je zde prodejna potravin a pohostinství. Velkou turistickou zajímavostí je Pradědova galerie s početnými řezbářskými výtvory a obřím betlémem, který je zapsaný v Guinnesově knize rekordů. Velmi turisticky oblíben je také hrad Sovinec, který založili na skalním útesu mezi lety 1329-1332 páni z Huzové, biskupští manové, a od uvedených dat suverénní páni ze Sovince.

Lomnice u Rýmařova

Součástí obce Lomnice je osada Tylov, která navazuje na severní okraj obce. Lomnice se rozprostírá v oblasti pohoří Nízký Jeseník a nedaleko obce se nacházejí rozlehlé lesy. Obcí protéká Lomnický potok, na jehož toku je severním směrem od osady Tylov vybudován rybník. První písemné zmínky o Lomnici a o osadě Tylov pocházejí z roku 1269. V období 14. století byla Lomnice součástí panství Dvorce a osada Tylov byla připojena k panství hradu Sovinec. Lomnice tehdy byla převážně zemědělskou obcí a osada Tylov hornickou. V průběhu 15. století v důsledku probíhajících válek byly obě obce zcela pusté. První, ovšem neúspěšný, pokus o nové osídlení byl v roce 1519. V roce 1582 se v osadě Tylov usadili první obyvatelé, především horníci. V tomto období se opět začalo v okolí obce s těžbou rud. V Tylově byl postaven hamr a mlýn. V obci Lomnice byl vybudován měděný hamr, pracoval tu pivovar a sladovna. V okolí obce se pěstoval chmel. Rozkvět obcí byl zastaven v období po bitvě na Bílé hoře. V roce 1872 byla přes obce zahájena stavba železniční trati. Dominantu obce tvoří gotický kostel svatého Jiří, který byl postaven v roce 1608. V blízkosti kostela je hřbitov, který je obehnaný památkově chráněnou kamennou zdí. Nedaleko vchodu do kostela je ruský hřbitov, kde byl umístěn v roce 1978 pomník věnovaný sochařům Gajdovi a Scollerovi. Na území obce se dochovalo několik domů postavených ve stylu lidové architektury z 19. století. V Tylově stával kostelík Panny Marie, který byl ovšem v padesátých letech 20. století zničen. V roce 1934 byl v Lomnici vybudován pomník věnovaný obětem první světové války. V jižní části obce Lomnice roste památná lípa.

Malá Morávka

Malá Morávka je vyhledávanou celoroční rekreační horskou obcí s lyžařskými areály, se značným množstvím vleků a s různou obtížností sjezdových tratí. Ubytování a stravování zajistí řada penzionů a horských chat. Na území obce se křižují lokální cyklistické trasy s dálkovou trasou Jeseník - Znojmo. Střed obce je výchozím bodem několika značených turistických tras vedoucích do Velké Kotliny, k Jelení Studánce, na Praděd. Území dnešní obce bylo obydleno již na přelomu 13. a 14. století. První písemná zmínka o Malé Morávce je z roku 1524. V okolí se nacházely doly na těžbu železné rudy. V obci byly založeny hutě a hamry na zpracování této rudy. Ve zdejších železárnách se vyráběly lodní řetězy, děla a dělové koule. Střed obce je chráněn jako vesnická památková zóna. V místech, kde původně stávala tvrz, byla později vybudovaná dřevěná kaplička. V současné době tu najdeme zděnou kapli na Kapličkovém vrchu a kostel Nejsvětější Trojice v obci. Na zdejším hřbitově byl pohřben přírodovědec Fridrich Anton Kolenati. Zajímavostí hřbitova je pěkně zdobený náhrobek bratrů Weissů, pocházející z roku 1800.

Malá Štáhle

Malá Štáhle leží severovýchodním směrem od města Rýmařov. Nejvýše položeným místem v okolí obce je vrchol Moravická hora (741 m n. m.). Severním směrem od obce dříve probíhala těžba břidlice. Obec nechal kolem roku 1540 založit Josef Pňovský na Sovinci. Malá Štáhle tak byla součástí sovineckého panství. V období třicetileté války obec zpustla, později byla znovuosídlena. V roce 1759 byla postavena kaple, která obci dominuje. V interiéru se nachází lidové malby na skle s vyobrazením křížové cesty. V letech 1879 až 1880 byla v obci vybudována školní budova. V roce 1865 bylo v Malé Štáhli vybudováno bělidlo na přízi, které bylo v pozdějších letech rozšířeno na barvírnu. V roce 1879 byl v místech, kde stával původní most přes Moravici, postaven most nový. Kolem jihozápadního okraje obce prochází trasa lokální cyklostezky. Vydáme-li se po této cyklistické trase severozápadním směrem přes Malou Morávku a přes Karlovu Studánku, můžeme dojet na vrchol Praděd (1491 m n. m.). Jihovýchodním směrem z Malá Štáhle přes městečko Břidličná dojedeme k vodní nádrži Slezská Harta. Obcí neprochází značená turistická trasa, ale zajímavá pěší túra je severozápadním směrem z obce proti toku řeky Moravice oblastí přírodní rezervace Niva Moravice.

Ryžoviště

Obec leží asi 20 km od města Bruntálu a 10 km od města Rýmařova. V Rýžovišti žije asi 655 obyvatel. Název obce Ryžoviště (Braunseifen) pochází z oboru hornictví. Prvními kolonizátory byli hledači drahých kovů a zlata. Již v roce 1295 je prokázáno založení nemocnice s kaplí. V roce 1481 dostalo Ryžoviště městský znak. V okolí obce se nacházelo několik štol. Největšího rozmachu dosáhla obec ve druhé polovině 19. století, kdy zde žilo až 2953 obyvatel. Lidé se zabývali hlavně tkalcovstvím, postupně zde byly v 80. letech 19. století vybudovány dvě továrny na výrobu hedvábí. Zboží bylo exportováno hlavně do USA, Anglie, Francie a Švýcarska. V roce 1899 byl ve městě vodovod a kanalizace, v roce 1922 elektrický proud. Po skončení druhé světové války a odsunu původních obyvatel bylo Rýžoviště osídleno převážně občany z Valašska a Hané. V současnosti najdeme v obci mateřskou a základní školu, kostel, hřbitov, zbrojnici, malé obecní muzeum, místní kino (v současné době probíhá celková rekonstrukce) a poštovní úřad. Pro trávení volného času mají občané k dispozici dětské hřiště, fotbalové hřiště, tenisové hřiště, zařízení pro maminky s dětmi Mazlíček, malý Zoo koutek. Mezi spolky naší obce patří – TJ Dynamo Ryžoviště, Hasiči (družstva mužů, žen a mladých hasičů) a Pozemkový spolek. V obci je vybudovaný veřejný vodovod a plynofikace Dominantou obce je bohatě zdobený barokní kostel sv. Jana Křtitele z roku 1758. K významným památkám patří barokní socha sv. Panny Marie Immaculaty z r. 1733. za pozornost stojí empírová budova fary a Lafayetův dům, kde byl zajat vrchní velitel francouzké armády J. V. Lafayet.

Stará Ves

Historie obce Stará Ves začíná ve 13. století, tehdy patřila do Rabštejnského panství. Velký rozvoj v obci nastal po roce 1721, kdy převzal panství Alois Harrach a později Ferdinand Harrach. Za jejich doby nastal rozvoj v oblasti tkalcovství a zpracování textilu. Dnešní podobu obce tvoří dvě základní sídelní jednotky Stará Ves a Žďárský Potok. Starou Ves zdobí kulturní památka socha sv. Jana Nepomuckého na Potočné ulici. Jde o barokní plastiku z pozdní doby 18. století, v současné době po komplexní restauraci. Ve Žďárském Potoku lze obdivovat soubor lidové architektury s dochovanými, převážně roubenými stavbami a technickými památkami. Obec se nachází v CHKO Jeseníky a je křižovatkou lyžařských běžeckých tras směřujících na hlavní hřeben.

Tvrdkov

Vznik obcí Tvrdkova, Rudy a Mirotínku je úzce spjat s mocným rodem Bludoviců a sahá do l3. století. První písemná zmínka o existenci Rudy je z roku 1348, Tvrdkova z roku 1349 a Mirotínku z roku 1381. Od počátku existence obce se lidé živili zemědělstvím a v okolí Rudy se úspěšně těžila zlatá, stříbrná a železná ruda. V roce 1776 byl v Tvrdkově postaven kostel zasvěcený sv. Antonínu Paduánskému. V Rudě je zachovalá křížová cesta se 14-ti sousošími vedoucí na Křížový vrch a kostel Panny Marie Sněžné z roku 1758. V blízkosti tvrdkovského kostela je socha Panny Marie Immaculaty z roku 1848. Takzvané polské kameny u Mirotínku připomínají smrt polských vojáků za švédských válek.

Václavov

Dolní a Horní Václavov byly sloučeny v r. 1950 a tím vznikla obec Václavov u Bruntálu. Obě obce jsou poprvé zmiňovány v r. 1405. Nedaleko Dolního Václavova byl tehdy vybudován příkop sloužící k odchytu zvěře. V 16. stol. zde byl postaven dřevěný protestantský kostelík, r. 1754 byl nahrazen barokním kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie. Kromě zemědělství se obyvatelé živili drobnými řemesly. Přes Horní Václavov vedla obchodní stezka z Opavy přes Bruntál do Šumperka. Na území Horního Václavova a Malé Morávky byla vystavěna malá vodní elektrárna, která dodávala elektřinu do obce od r. 1920. Chráněnou památkou je socha sv. Jana Nepomuckého z období vrcholného baroka. Pochází z r. 1735 od umělce A. F. Hatwigera. Do jejího soklu byly vloženy fragmenty portálu dřívějšího gotického kostela ve Václavově. Za zhlédnutí stojí také památné stromy, které se v obci nacházejí.

Velká Štáhle

První zmínky o obci jsou dle kronik datovány mezi 11. a 13. století, ale první listinné záznamy v českém jazyce jsou až z roku 1492, kdy získal Jan Pňovský koupí hrad Sovinec. Jak vznikl název obce, se již asi nedá zjistit, ale některé prameny uvádějí souvislost se jménem zakladatele (lokatora) obce, který se nazýval Stoel, nebo Stohler a jiné uvádějí souvislost s některou štolou (Stohl) v této oblasti. V severozápadní části obce na vyvýšenině stojí kostel Nejsvětější Trojice v pozdně gotickém slohu a z její věže dává krásný rozhled po okolí. Kostel byl postaven v letech 1576 - 1606 Janem Kobylkou z Kobylího.

Partneři Turistického informačního centra Rýmařov